Velkommen til Valsgaard Gymnastikforenings hjemmeside

Der afholdes generalforsamling:

Mandag d 20. februar 2017 kl 19.30 i Valsgård Hallens cafeteria

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af: a. Formand
                 b. bestyrelsesmedlemmer
                 c. suppleanter
                 d. revisorsuppleant
6) Eventuelt.

Jubilæum:

TAK for deltagelse og gaver til alle gymnaster, instruktører, lokale gæster og sponsorer der var med til at gøre foreningens jubilæum til en fantastisk dag.
Se billeder fra dagen her

 

Share This: