Brug af springgrav og redskaber

Springgraven må kun anvendes under ledelse af certificeret Spring Sikker instruktør.

Spring Sikker instruktøren er ansvarligt for nedenstående regelsæt er læst og accepteret inden brug af springgrav og redskaber.

Stortrampolin, mini trampolin og luftredskaber

  • Der må kun springe 1 person i trampolinen ad gangen. Dette foregår ALTID under vejledning, samt modtagning af Spring Sikker Instruktør
  • Land aldrig på hovedet eller den øverste del af nakken. Uheldig landing i trampolinen kan medføre alvorlige skader.
  • Der må IKKE laves kolbøtter eller andre saltoer i trampolinen og over i grav – UDEN DER ER INSTRUKTION OG MODTAGER
  • Der må ikke anvendelses fodtøj på redskaberne.

Hæve/Sænkegrav

  • Betjening af springgravens hæve/sænke funktion må kun foretages af Spring Sikker Instruktør.
  • Inden betjening af hæve/sænke funktion sikre den ansvarlige leder, at der ikke opholder sig nogen på madrassen, når den hæves/sænkes.
  • Man må kun benytte springgraven under ledelse af en Spring Sikker Instruktør
  • Der må ikke anvendes fodtøj på madrassen.

Boldspil er ikke tilladt.

Hallen skal altid være opryddet efter brug.

OVERTRÆDELSE AF REGLERNE KAN MEDFØRE BORTVISNING.

Share This: